... přijde den, zúčtujem spolu ...

... do roka a do dne ... *

= vedení účetnictví, ekonomické poradenství = (( Ing. Lukáš Novák, 602 30 35 26 ))

U Mrázovky 24, 150 00  Praha 5

&

*) § 33 daňového řádu (Počítání času)

recyklace: www.snadnedane.cz, www.danezahodinu.cz, www.elipsis.cz

reference: www.quentin.cz, www.macronsystems.cz, www.eloncz.cz